top of page

Moha Ahn

ABU DHABI 1

ABU DHABI 1

MOHA AHN ABU DHABI 1 2013 LENTICULAR 70 X 105 cm AED 55,100

ABU DHABI 2

ABU DHABI 2

MOHA AHN ABU DHABI 2 2013 LENTICULAR 70 X 105 cm AED 55,100

STUDIO

STUDIO

MOHA AHN STUDIO 2013 LENTICULAR 70 X 105 cm AED 55,100

KALEIDOSCOPE 1

KALEIDOSCOPE 1

MOHA AHN KALEIDOSCOPE 1 2013 LENTICULAR 60 X 50 cm AED 18,400

KALEIDOSCOPE 2

KALEIDOSCOPE 2

MOHA AHN KALEIDOSCOPE 2 2013 LENTICULAR 60 X 50 cm AED 18,400

bottom of page