top of page

Arzima Abdelhak

FANTASIA

FANTASIA

ARZIMA ABDELHAK FANTASIA 2015 ACRYLIC 50 X 65 CM AED 8,000

DESERT ENVIRONMENT

DESERT ENVIRONMENT

ARZIMA ABDELHAK DESERT ENVIRONMENT 2015 ACRYLIC ON MATTER 120 X 150 CM AED 50,000

COMMON POINTS

COMMON POINTS

ARZIMA ABDELHAK COMMON POINTS 2015 ACRYLIC ON MATTER 120 X 150 CM AED 50,000

VIEW AT NIGHT

VIEW AT NIGHT

ARZIMA ABDELHAK VIEW AT NIGHT 2015 ACRYLIC ON MATTER 120 X 150 CM AED 50,000

PALM

PALM

ARZIMA ABDELHAK PALM 2015 ACRYLIC ON MATTER 120 X 150 CM AED 50,000

GIFTS OF NATURE

GIFTS OF NATURE

ARZIMA ABDELHAK GIFTS OF NATURE 2015 ACRYLIC ON MATTER 120 X 150 CM AED 50,000

HOMAGE

HOMAGE

ARZIMA ABDELHAK HOMAGE 2015 ACRYLIC ON MATTER 120 X 150 CM AED 50,000

STABILITY

STABILITY

ARZIMA ABDELHAK STABILITY 2015 ACRYLIC ON MATTER 120 X 150 CM AED 50,000

ARABIAN HORSE

ARABIAN HORSE

ARZIMA ABDELHAK ARABIAN HORSE 2015 ACRYLIC ON MATTER 120 X 150 CM AED 50,000

TRADITIONS

TRADITIONS

ARZIMA ABDELHAK TRADITIONS 2015 ACRYLIC ON MATTER 120 X 150 CM AED 50,000

bottom of page